Certifíkát

Dlhoročné skúsenosti

Zodpovední vodiči //

 

Prepravný poriadok

 

(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä

 

a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,

 

b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,

 

c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.

Tešíme sa na spoluprácu